JANUARI  2011

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

DE EUROPESE UNIE EN SLOWAKIJE HEBBEN NOG EEN LANGE WEG TE GAAN.

 

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

VERNEDERINGEN EN RACIALE STEREOTYPERING VAN DE AUTONOME ETHNISCHE HONGAREN IN SLOWAKIJE.  OP DE VERKIEZINGSPOSTER VAN DE SNS PARTIJ STAAT: “OPDAT WE ONS MORGEN  NIET ZULLEN VERBAZEN”.  DE SLOWAAKSE VLAG EN HET WAPEN VAN SLOWAKIJE ZIJN ROOD–BLAUW. DE SNS HEEFT DEZE KLEUREN VERVANGEN DOOR ROOD –GROEN, HETGEEN DE HONGAARSE NATIONALE KLEUREN ZIJN. 

VERNEDERINGEN EN RACIALE STEREOTYPERING VAN DE AUTONOME ETHNISCHE HONGAREN IN SLOWAKIJE. OP DE VERKIEZINGSPOSTER VAN DE SNS PARTIJ STAAT: “SLOWAKEN LAAT JULLIE NIET VOOR DE GEK HOUDEN. DE WET VAN DE DUBBELE NATIONALITEIT IS HET GROOTSTE PROBLEEM IN EUROPA. ZIJN WE JOEGOSLAVIË VERGETEN WAAR DE BUREN MET ELKANDER VOCHTEN ?WILLEN WIJ OOK ZO DOM ZIJN? KUNNEN WIJ HET CONFLICT NIET VOORKOMEN? WIJ WILLEN GEEN ONRUST EN GEEN ANGST ZAAIEN, WE WILLEN ALLEEN DE BEMOEIENIS STOPPEN, VOORDAT HET TE LAAT IS.”

EUROPESE UNIE, 2010, VOLGENDS DE SLOWAAKSE WET IS IN HET VERENIGDE EUROPA, HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE TAAL DAN HET SLOWAAKS, DUS OOK HET ENGELS IS  IN HET OPENBAAR VERBODEN.  DEZE WET IS ECHTER VOLLEDIG TEGEN DE GROOTSTE TAALMINDERHEID IN SLOWAKIJE GERICHT NAMELIJK DE HONGAREN. DEZE TAALWET  CRIMINALISEERT IMMERS ELK ASPECT VAN HUN DAGELIJKS LEVEN EN BEPERKT HUN VRIJHEDEN. DEZE WET IS EEN SCHENDING VAN DIVERSE EUROPESE VEDRAGEN EN IS ALS ZODANIG DOOR DE COMMISSIE VAN VENETIE VEROORDEELD.

In de laatste dagen van het vorige jaar  weigerde president Gašparovič van Slowakije om de afzwakking van de controversiële Slowaakse taalwet te ondertekenen. Hierdoor is deze taalwet in 2011 officieel nog steeds van kracht. Deze wet is in 2009 door de vorige rood-bruine Slowaakse regeringscoalitie aangenomen, volgens de letter van deze wet is het spreken en het schriftelijke gebruik in het openbaar van een andere taal dan het Slowaaks in Slowakije verboden en kan met boetes tot 5000 € worden bestraft. Deze weigering door de Slowaakse president op 29 december heeft het Nederlandse nieuws helaas niet gehaald. Het zinde Gašparovič namelijk niet, dat het mogelijk was om niet te beboeten in het geval van het zondigen tegen deze taalwet.

Volgens deze wet is overigens ook het gebruik van het Engels verboden de wet is echter tegen de autonome Hongaarstalige bevolking gericht, die in een dunne strook woont, die grenst aan buurland Hongarije. De Slowaakse taalwet is strijdig met het Europees verdrag voor mensenrechten, het Europees charta voor regionale en minderheidstalen, het basisverdrag tussen Hongarije en Slowakije en een schending van het acquis communautaire. Bovendien is deze attitude  tegenover een autonome minderheid ongekend in West -Europa, waar de rechten van  de Friezen in Nederland, de Duitstaligen in Zuid-Tirol of de Zweedstaligen in Finland gerespecteerd worden. Deze taalwet is eenduidig door de Commissie van Venetië veroordeeld.

           Als voorwaarde om in 2004 tot Europa te mogen toetreden waren er met Slowakije glasheldere afspraken gemaakt over het garanderen van mensenrechten en rechten voor minderheden, deze bestonden ook uit verdragen over de taalrechten van de autonome Hongaarstalige inwoners, de taalwet is een flagrante schending van deze afspraken. In 2007 traden Roemenië en Bulgarije tot Europese Unie toe, landen zoals Turkije, Servië en Kroatië zitten al in de wachtkamer van de Europese unie. Al deze landen hebben vergelijkbare autonome homogene etnische minderheden zoals Slowakije.

Voor de toetreding tot de Europese Unie hadden Frits Bolkestein en Geert Wilders gewaarschuwd, dat een gebrek aan respect voor etnische minderheden een snelle integratie van Centraal-Europa in de Europese Unie belemmert. In 1996 stelden zij het volgende : “Nieuwe lidstaten moesten immers voldoen aan de verplichtingen van de EU, het zogenaamde acquis communautaire, zoals door de EU in 1993 te Kopenhagen is geformuleerd.  Na het etnische echec in het voormalige Joegoslavië is het van groot belang dat er etnische stabiliteit in de rest van die regio heerst. Europa moet er daarom voor waken niet het paard van Troje binnen te halen”.

Naast een muntunie die nu beproefd wordt, ondergaan de mensenrechten en persoonlijke vrijheden ook een soortgelijke beproeving in de Europese Unie. Zo heeft lidstaat Slowakije in 2007 het begrip van collectieve schuld ingevoerd door de zogeheten Beneš-decreten te herbevestigen. Dit was een wet uit 1945 die de Sudeten Duitsers en Hongaarse minderheid collectief schuldig vond aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog. In 2009 heeft Slowakije de eerder genoemde taalwet ingevoerd en heeft zij in 2010 een wet ingevoerd die etnische Hongaren hun burgerrechten kan ontnemen. Deze drie wetten zijn ingevoerd terwijl zij haaks staan op alle afspraken en alle Europese principes, toch is er op Slowakije geen serieuze druk uitgeoefend om deze wetten tegen de menselijke waardigheid terug te trekken. Ook de rechten van de Roma, maar ook die van Homosexuelen wordt openlijk met voeten getreden in Slowakije. De nationalistische regering die deze wetten heeft aangenomen is inmiddels afgetreden, maar de nieuwe Slowaakse regering durft nog steeds geen openlijke afstand te nemen van deze wetten uit angst om de nationalistische Slowaakse partijen, waaronder de Smer van Fico te veel voedingsbodem te geven. Een algemene en structurele publieke verontwaardiging tegen Slowakije, gepaard door protesten en boycots van Slowaakse producten is achterwege gebleven omdat Slowakije voor veel Europese burgers een ver van mijn bed show is.

De Europese burger moet echter inzien dat de Europese rechten en vrijheden voor een ieder gelden en dat de schending door deze wetten, geen binnenlandse aangelegenheid is, maar een communautaire zaak die een ieder aangaat. Hopelijk zullen de malversaties op financieel vlak dit bewustzijn bij de Europese burger voeden.

De Europese Unie is immers een politieke en een economische unie. Politiek, economie en de houding t.o.v. democratie en mensenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben een wisselwerking. Zo heeft Slowakije haar welvaart aan de Europese Unie te danken, zij weigert zich echter te schikken naar de ondertekende maatstaven voor mensenrechten, waardoor zij de Europese Unie moreel onherstelbaar beschadigt en politiek ongeloofwaardig maakt in de wereld. Bovendien beschadigd Slowakije de geloofwaardigheid van de Europese uitbreiding van Servië, Kroatië en Turkije, door naar eigen inzicht te zondigen aan de letter en de geest van de Europese mensenrechten.  Slowakije was overigens het enige land in de Eurozone, dat weigerde om deel te nemen aan de financiële steun voor Griekenland.  De Europese Unie moet haar geloofwaardigheid behouden door Slowakije eenduidig te sanctioneren.  Het morrelen aan mensenrechten is namelijk geen onderlinge aangelegenheid van twee lidstaten, het is een aangelegenheid van alle Europese burgers.

           Toen in  1957 de Amerikaanse school  Little Rock Central high School, op last van de Gouverneur Orval Faubus,  weigerde zwarte leerlingen  toe te laten, kon een federale legereenheid (federal guard) ingrijpen,  en waarborgde het handhaven van de Amerikaans wetten. Twintig  jaar na de val van de muur,  in de 21ste eeuw, is er voor Europa nog een hele lange weg te gaan.

Drs. G.landman  Januari 2011

UITZENDING OVER DE TAALWET IN SLOWAKIJE DE NEDERLANDSE OMROEP LLINK HEEFT IN HAAR UITZENDING VAN DE VLINDERREVOLUTIE AANDACHT BESTEED AAN  DE SLOWAAKSE TAALWET. TIJDENS DEZE UITZENDING IS DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING GEVOLGD TERWIJL HIJ FOLDERS UITDEELT AAN DE HONGAARSTALIGE INWONERS VAN SLOWAKIJE. DE UITZENDING KAN HIERBOVEN BEKEKEN WORDEN.

OPENBARE VERNEDERING VAN ZIGEUNERS IN SLOWAKIJE.  OP DEZE VERKIEZINGSPOSTER STAAT: GEEF GEEN ETEN AAN HEN DIE NIET WILLEN WERKEN.  DE VOORZITTER VAN DE VORIGE REGERINGSPARTIJ DE SNS HEEFT GESTELD DAT “ DE BESTE POLITIEK VOOR ZIGEUNERS EEN KLEIN HOF IS EN EEN LANGE ZWEEP. OVER HONGAREN HEEFT SLOTA GESTELD DAT “ZE DE KANKER VAN HET SLOWAAKSE VOLK ZIJN EN ZONDER MEER UIT HET LICHAAM VAN DE SLOWAAKSE NATIE VERWIJDERD MOETEN WORDEN”. JAN SLOTA IS OP DE DAG VAN VANDAAG NIET TER VERANTWOORDING GEROEPEN VOOR ZIJN UITSPRAKEN.  JAN SLOTA HEEFT DE EERSTE EN MISLUKTE GAY PARADE IN SLOWAKIJE MEDE ONMOGELIJK GEMAAKT DOOR  TE STELLEN DAT HIJ ELKE HOMO GAAT BESPUGEN.

SLACHTOFFERS VAN HET SLOWAAKSE STAATSNATIONALISME  HEDVIG MALINA WERD IN NITRA IN 2006 DOOR SLOWAAKSE NATIONALISTEN INELKAAR GESLAGEN, OMDAT ZE  HONGAARS SPRAK IN HET OPENBAAR. OP HAAR HEMD WERD HET VOLGENDE GESCHREVEN ”HONGAREN ROT OP NAAR DE ANDERE ZIJNDE VAN DE DONAU EN SLOWAKIJE ZONDER PARASIETEN  DE PREMIER VAN SLOWAKIJE, DE HEER FICO BEMOEIDE ZICH PERSOONLIJK MET DE RECHSTGANG EN VERKLAARDE OP DE SLOWAAKSE TELEVISIE, DAT MEVROUW MALINA ALLES HAD VERZONNEN.  FOTO : PARAMETER.SK

SLOWAKIJE JUNI 2010

SLOWAKIJE JUNI 2010

SAMORIN (SOMORJA)  SLOWAKIJE 2010

 

 

CONTACT

 

POSTBUS 2492   5202 CL‘S HERTOGENBOSCH 

TEL:  +31 (0) 87 8724745

INFO@HUNGARIAN-HUMAN-RIGHTS.EU    

 

HTTP://WWW.HUNGARIAN-HUMAN-RIGHTS.EU